Sunday, November 30, 2014

ဗစ္တာခင္ညိဳ - ရန္ကုန္သူ

                   
         ဗစ္တာခင္ညိဳ ရဲ ့ ရန္ကုန္သူ အေခြ။
        ျမန္မာသံစဥ္ေတးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
       ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏ သတိျပဳရန္ (MP3/96 KBPS/39.8 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့ သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့...
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafre Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment