Sunday, November 30, 2014

ဗစ္တာခင္ညိဳ - ရန္ကုန္သူ

       
ဗစ္တာခင္ညိဳ ရဲ ့ ရန္ကုန္သူ အေခြ။(၁၉၉၃ - ခုႏွစ္)
    ေက်ာ္ၾကားေသာ  ျမန္မာသံစဥ္ေတးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
       ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏ သတိျပဳရန္ (MP3/96 KBPS/39.8 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့ သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့...
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafre Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ နားဆင္ရယူလိုလွ်င္
 
                                               ၿပံဳးတံု ့လွယ္                   ပန္းပုသူဇာ
                                               ေက်ာင္းသြားေဖာ္            စစ္ကိုင္ေတာင္္
                                               ရန္ကုန္သူ                     သူကေလး
                                               တူရိယာလုလင္               လူခၽြန္လူေကာင္း
                                               စိ္မ္းလဲ့ကန္သာ               သံုးရာသီ
                                               သူနဲ ့သာ

 
 
 

No comments:

Post a Comment