Sunday, January 11, 2015

သိန္းတန္၊မင္းေအာင္၊အႏိုင္ - စင္ေတာ္ေကာက္ေတးမ်ား (၁)


သိန္းတန္(ျမန္မာျပည္)၊မင္းေအာင္၊အႏိုင္တို ့ရဲ ့ စင္ေတာ္ေကာက္ေတးမ်ား (၁) အေခြ။
ေမတၱာျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးသူ .... ခြန္ၿဖိဳးၿဖိဳး (Facebook)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/192 KBPS/73.6MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့....
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment