Monday, April 27, 2015

ျမန္မာ့ဂီတ (Music Of Myanmar)


ျမန္မာ့ဂီတ (Music Of Myanmar ) အေခြ။
စုေဆာင္း မွ်ေ၀ေပးသူ..... ဆရာ ရန္၀င္း (ေတာင္တံခါး)
သိပ္ေတာ့မၫႊန္းလိုေတာ့ပါ၊ နားေထာင္ၾကည့္ရင္သိပါ့လိမ့္မည္။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/63.9MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့.....
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment