Thursday, May 28, 2015

ေမဆိြ - အိပ္မက္ ၁၀၀ေမဆိြ ရဲ ့အိပ္မက္ ၁၀၀ အေခြ။ 
ေမဆိြ ရဲ ့ျမဴးျမဴးႂကြႂကြနဲ ့ နားေထာင္လို ့ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းေတးပါ။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏ သတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/57.4MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့.....
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment