Tuesday, September 08, 2015

ပိုက္သက္ေက်ာ္ - ခ်စ္ငယ္ေဖာ္


ပိုင္သက္ေက်ာ္ ရဲ ့ခ်စ္ငယ္ေဖာ္ အေခြ။
ျမန္မာသံစဥ္ ဆိုေတာ္ေတြထဲ သူလဲ အေတာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သူပါ။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KPBS/51.4 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့.......
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment