Tuesday, November 17, 2015

အဖြဲ ့ - ဂႏၳ၀င္ခ်စ္သူမ်ား (မဟာႏြယ္)


ေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ကိုမင္းေနာင္၊စႏၵရား ခ်စ္ေဆြ၊စႏၵရားလွထြတ္၊သုေမာင္၊တင္တင္ျမ၊
မာမာေအး၊ထား၊ရီရီသန္ ့၊ခ်ိဳၿပံဳးတို ့ရဲ ့ ဂႏၳ၀င္ ခ်စ္သူမ်ား (မဟာႏြယ္ ) အေခြ။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/52.7MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့......
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment