Friday, April 22, 2016

ေစာင္းဦးဘသန္း - ေစာင္းတီးလံုး အမွတ္ (၃)


အလကၤာေက်ာ္စြာ ေစာင္းဦးဘသန္း ၏ ေစာင္းတီးလံုး အမွတ္ (၃) အေခြ။
တိတ္ေခြအျဖစ္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ လက္သံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တိတ္ကာဘာေတာ့ လက္လွမ္းမမီေတာ့ပါ။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/62.2 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့......
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment