Tuesday, April 19, 2016

ေစာင္းဦးဘသန္း - ေစာင္းတီးလံုး အမွတ္ (၁)


အလကၤာေက်ာ္စြာ ေစာင္းဦးဘသန္း ၏ ေစာင္းတီးလံုး အမွတ္ (၁) အေခြ။
မူလကက္ဆက္ေခြ တိတ္ကာဘာေတာ့ လက္လွမ္းမမီေတာ့ပါ။ ရွိသူမ်ား ေပးခဲ့ႏိုင္ပါသည္။
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/12 KBPS/58.7 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့......
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment