Wednesday, May 04, 2016

ဟသၤာတမင္းေက်ာ္ - ပန္းတစ္ဆုပ္နဲ ့ပန္းေပးမယ္


ဟသၤာတမင္းေက်ာ္ - ပန္းတစ္ဆုပ္နဲ ့ပန္းေပးမယ္ (မယ္ဒလင္ေတးမ်ား -၂၀၀၄)
ေမတၱာျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးသူ --- မယ္ဒလင္ခ်စ္သူ (facebook)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/54.6 MB)
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment