Thursday, May 19, 2016

ေညာင္တုန္းေဌး၀င္း - ဘာအျပစ္ရွိလို ့လဲ ေ၀ေရေညာင္တုန္းေဌး၀င္း - ဘာအျပစ္ရွိလို ့လဲ ေ၀ေရ အေခြ။ (မယ္ဒလင္ေတးမ်ား -၁၉၉၈)
ေမတၱာျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးသူ မယ္ဒလင္ခ်စ္သူ (facebook)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/50.8 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့......
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment