Friday, July 22, 2016

နီနီ၀င္းေရႊ - အခ်စ္ဘြဲ ့ရပုဂၢိဳလ္မ်ားသို ့


နီနီ၀င္းေရႊ - အခ်စ္ဘြဲ ့ရပုဂၢိဳလ္မ်ားသို ့ အေခြ။ (၁၉၉၆ - ခုႏွစ္။)
ေမတၱာျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးသူ .... ခြန္ၿဖိဳးၿဖိဳး (facebook)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစာႏွင့္ ပမာဏသတိျပဳရန္ (MP3/128 KBPS/57.1 MB)
နားဆင္ဖို ့နဲ ့သိမ္းထားႏိုင္ဖို ့.....
PCould Link >>>>>>> Click Here
Mediafire Link >>>>>> Click Here
Other Link >>>>>>>> Click Here

No comments:

Post a Comment